Kascommissie gezocht

kascommissie gezocht

Het is gebruikelijk en wenselijk dat jaarlijks de boekhouding van de vereniging gecontroleerd word. Wij zouden deze controle graag vanuit de eigen geledingen van de vereniging organiseren.

Graag komen wij in contact met LAVA-leden die op een nader af te spreken moment en plaats met de penningmeester de financiële handel en wandel van de vereniging door kunnen lopen en op de ledenvergadering daarover verslag kunnen doen.

Tijdens de Ledenvergadering op 26 mei aanstaande zal de kascommissie worden benoemd en zal vervolgens worden gevraagd om een oordeel te geven over de jaarrekening 2015 en straks ook 2016. In een schriftelijk verslag van de commissie staat vermeld op welke wijze de controle is uitgevoerd en wat de bevindingen zijn.

Kandidaten kunnen zich opgeven voor deze taak via info@lava-ouders.nl

Het bestuur

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

ALV

Hierbij nodigen wij de LAVA-leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op dinsdag 26 mei van 19.00 – 20.30 uur in De Dissel, Disselplein 2, 3829 MD Hooglanderveen (Gem. Amersfoort).

Indien u de ALV wilt bijwonen, verzoeken wij u dit aan ons door te geven via info@lava-ouders.nl – onder vermelding van uw naam en het e-mailadres waarop u de vergaderstukken wilt ontvangen.

Het bestuur

Lees verder

Lezing 28 mei 2015: Wanneer bellen voor hulp?

Hans van der Ham

Jarenlang ben je bezig geweest met wat ‘het adoptie-proces’ wordt genoemd. En dan heb je je kindje thuis en moet het gebeuren. Je bent voorbereid op de risicofactoren en je bent dus alert op mogelijke stagnatie of scheefgroei in de ontwikkeling van je kind. Dan zie je allerlei signalen waarvan bij jou de bellen gaan rinkelen…

Wanneer is onze eigen kennis voldoende? Wanneer moeten we verder en advies vragen bij hulpverlening? En in wat voor mallemolen kom je dan terecht?

De lezing “Wanneer bellen voor hulp?” wordt verzorgd door Hans van der Ham, orthopedagoog/GZ-psycholoog en werkzaam bij Basic Trust, een landelijke organisatie van zelfstandig gevestigde hulpverleners, die gespecialiseerd zijn op het gebied van basisvertrouwen, hechting en adoptie.

Lees verder

Film over adoptie en identiteit

Twin Sisters

Twin Sisters

 

2 februari 2015 Toont Studium Generale Utrecht de film de film ‘Twin Sisters’, over identiteit en adoptie.  Deze film gaat over de Chinese tweelingzusjes Mia en Alexandra die geadopteerd zijn door twee verschillende gezinnen in de VS en Noorwegen. Toch voelen ze zich sterk verbonden als ze elkaar op achtjarige leeftijd ontmoeten. Welke rol spelen omgeving, genetische achtergrond en opvoeding bij de ontwikkeling van identiteit? Psychiater dr. Marco Boks (Brain Center, UMC
Utrecht) gaat daarover in gesprek met het publiek.

Deze filmavonden worden georganiseerd i.s.m. ’t Hoogt en het strategisch thema Dynamics of Youth van de UU. Van tevoren en achteraf kun je terecht in Cafe ’t Hoogt voor een borrel en een hapje.

Zeker weten dat u plek heeft? Reserveer dan online op www.hoogt.nl  (50 cent transactiekosten). Vlak voor tijd kunt u ook gratis een kaartje halen bij de filmkassa, maar dan kan de zaal al vol zijn.

WANNEER: Maandag 2 februari

TIJD: 19.00 tot 21.00 uur
WAAR: Filmtheater ’t Hoogt, Hoogt 4, Utrecht