Categoriearchief: Uncategorized

Lezing Trauma en herstel

Door Corinne Verheule op 31 januari 2018 in Zeist.

Corinne is orthopedagoog en werkzaam bij Stichting Adoptievoorzieningen Nazorg en in haar eigen praktijk voor symbooldrama en traumaverwerking.

Laat je kind al langere tijd regelmatig heftig gedrag zien? En vraag je jezelf soms af hoe je hier het beste mee om kan gaan?

Veel kinderen hebben nare dingen meegemaakt voordat ze werden geadopteerd. Ze zijn bijvoorbeeld verwaarloosd, mishandeld, ondervoed of misbruikt. En dat vertaalt zich vaak in een trauma met als mogelijke uitingen: slaapproblemen, driftbuien, wisselende stemmingen en onbegrepen lichamelijke klachten. Het contact tussen ouders en kind is dan regelmatig ingewikkeld en het is moeizaam schakelen.

In deze lezing komt aan bod:

Wat is eigenlijk een trauma en hoe kan het ontstaan?

Welk effect kan vroeg-kinderlijk trauma hebben op de ontwikkeling van je kind?

Hoe kan je een eventueel trauma bij je kind herkennen: welk gedrag kan trauma gerelateerd zijn, wat zijn mogelijke signalen?

Wat zijn de mogelijkheden om je kind te helpen?

 

Locatie

Nieuwe Kerk– Wijkcentrum ‘t Lichtpunt, Boulevard 2A, Zeist

 

Programma

19.30 – 20.00 uur              Ontvangst

20.00 uur                           Welkomstwoord door de dagvoorzitter

20.05 uur                           Lezing

20.45 – 21.15 uur              Pauze

21.15 uur                           Vervolg lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen

22.15 uur                           Afsluiting

 

Entree                

Voor LAVA-leden: € 8,00 per persoon of € 12,00 per ouderpaar; voor andere belangstellenden: € 10,00 per persoon of € 15,00,- per ouderpaar. Er is koffie/thee verkrijgbaar voor € 1,- per kopje.

Aanmelden

Tot 24 januari 2017 via info@lava-ouders.nl en door het betreffende entreebedrag

over te maken op NL55 INGB 0000 7187 70 tnv LAVA te Rotterdam.

Bereikbaarheid

De kerk ligt aan de rotonde waar de Boulevard en de Verlengde Slotlaan samenkomen en vlakbij busstation Zeist. Er is een beperkte parkeergelegenheid op het terrein van de kerk. In de omliggende straten kan gratis geparkeerd worden.

 

De avond wordt georganiseerd door LAVA www.adoptie.org  https://nl-nl.facebook.com/lavaadoptieouders/

Rondetafelgesprek over RSJ rapport

Vandaag vindt in Den Haag het rondetafelgesprek plaats tussen Kamerleden en  vertegenwoordigers uit het adoptieveld over het rapport van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Tijdens dit gesprek kunnen betrokkenen uit het adoptieveld kort reageren op de inhoud van het rapport. Namens de adoptieouders zal Cees van Dijen (Adoptie Ouders Overleg, AOO) in enkele minuten het standpunt van adoptie-ouders verwoorden. Andere deelnemers aan het gesprek zijn onder meer de vergunninghouders en geadopteerdenverenigingen SIG en UAI.

Hieronder de standpunten van LAVA over de verschillende punten uit het RSJ-rapport. Deze standpuntenlijst is in de afgelopen weken aan alle Kamerfracties aangeboden.

LAVA standpunten interlandelijke adoptie v13122016

Themadag LOGA familie-opstellingen

Op 11 maart organiseert LOGA, de landelijke oudervereniging gezinsproblematiek adoptie, een themadag met als onderwerp Familieopstellingen. ‘Familieopstellingen’ is een methode ontwikkelt door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Een opstelling is een ruimtelijke dynamische uitbeelding van het systeem. Met behulp van groepsleden die als plaatsvervangers van familieleden fungeren krijgen we inzicht in verborgen dynamieken. Aan de opgestelde vervangers openbaren zich dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen als die van de oorspronkelijke familieleden.

De themadag wordt gehouden op 11 maart in de Herberg van Paulus, Stationsweg 16, Baarn.

Deelname kosten (incl. lunch en consumpties): Leden (LOGA en LAVA) 15 € p.p., ouderpaar 25 €. Niet leden 20 € p.p., ouderpaar 35 €.Ter plekke contant te voldoen.

Aanmelding bij Lyda Groot: 0348-401917

Voor programma en verdere informatie zie: themadag Loga familieopstellingen.

 

 

 

Nog enkele plaatsen vrij voor cursus goede start

Voor de cursussen ‘Goede start’ van de Stichting Adoptievoorzieningen die beginnen op 21 februari in Houten en op 21 maart in Zwolle zijn nog enkele plaatsen vrij. In de cursussen is veel aandacht voor wennen en hechten en nog veel meer onderwerpen die spelen in de eerste tijd na aankomst van uw kind.

Meer informatie en aanmelden

 

—————————————————————–

Adoptie-ouders gezocht voor fotoproject

Kunstenaar Ton Sondag, zelf geadopteerd, werkt aan een fototentoonstelling over adoptie. Daarbij wil hij betrokkenen van alle kanten van de adoptiedriehoek in beeld brengen, met hun verhaal. Ton is vooral nog op zoek naar adoptie-ouders die mee willen werken aan zijn project. Hij zal hen fotograferen en hun verhaal optekenen. Ton is bereikbaar via ton@tonsondag.com

Tons eigen verhaal was te lezen in LAVA Contact 1 van 2016.

Voor meer informatie over de fototentoonstelling, zie ook www.tonsondag.com/adopte