Adoptielinks

 Algemeen

Adoptievoorzieningen

Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie die voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt

Ministerie van Justitie

E-mail: voorlichting@minjus.nl

Postbus 51

E-mail: vragen@postbus51.nl

Afdeling Adoptie Universiteit Utrecht Faculteit Sociale Wetenschappen,
Prof.dr. René Hoksbergen
Studie van Adoptie Universiteit Leiden Algemene en Gezinspedagogiek,
Prof. dr. Femmie Juffer
VAAN Vereniging Aangaande Adoptiedriehoek Nederland
Adoptie.pagina Nederlandse adoptie-startpagina
Adoptie.startkabel Nederlandse adoptie-startpagina
Adoptie.startbewijs Nederlandse adoptie-startpagina
De-adoptie Informatie over adoptie online
2link.be Belgische adoptie-startpagina

Adoptie trefpunt

On-line ontmoetingsplek voor (aspirant-)adoptieouders, geadopteerden en afstandsouders .

HccH Website van (o.a.) het Haags Adoptie Verdrag
Nederlands Jeugd Instituut Expertisecentrum over jeugd en opvoeding

ADOC

Het ADOC (Adoptie Driehoek Onderzoeks Centrum) is een wetenschappelijk onderzoekscentrum. (Universiteit Leiden)

  Adoptieouders

Adoptieouders online

Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie

Besloten forum is speciaal voor adoptieouders met kinderen tot 18 jaar.

Vereniging voor adoptieouders die zelf willen bemiddelen bij hun adoptie.

Adoptievereniging De Rode Draad

Site voor ouders met kinderen uit China en Taiwan.

Gereformeerde Adoptie Vereniging

Religieuze organisatie voor (aspirant) adoptieouders.

Guateninos

Vereniging voor ouders met kinderen uit Guatemala.

Los Pisingos

Oudergroep met geadopteerd kind uit Colombia (kindertehuis Los Pisingos).

LOGA

Landelijke Oudervereniging voor Gezinsproblematiek bij Adoptie

Oudervereniging: De Knoop

Algemene landelijke vereniging voor ouders en verzorgers van kinderen met hechtingsstoornissen .

PROTEA Vereniging voor adoptieouders en hun kinderen uit Zuid-Afrika
Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte Religieuze vereniging voor (aspirant)adoptieouders
Auntie Vereniging voor adoptiegezinnen met kinderen uit Nigeria
Inang Bayan Vereniging voor adoptiegezinnen met kinderen uit de Filippijnen
V.A.G. Vereniging voor Kind en Adoptiegezin. Deze Vlaamse vereniging is een contactpunt voor geadopteerden, adoptieouders en aspirant-adoptieouders.
VONK Vereniging van ouders met Nepalese kinderen.

 

  Geadopteerden

Arierang

Vereniging voor geadopteerde Koreanen

Asalsaya

Vereniging voor geadopteerde Indonesiërs

Chicolad

Organisatie voor geadopteerde Colombianen

Guateninõs

Vereniging voor geadopteerden uit Guatemala

Kiran

Vereniging van geadopteerden uit India

Peruacha

Vereniging voor geadopteerde Peruanen

Shapla

Vereniging voor geadopteerden uit Bangladesh

Wo De Gu Xiang

Vereniging voor geadopteerden uit Taiwan

  Afstandsouders

Stichting Afstandsmoeders

Postbus 175, 6000 AD Weert
Telefoon: 06 20010856
e-mail: info@afstandsmoeders.nl

  Hulpverlening

Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg geeft toegang tot alle jeugdzorg in Nederland. Adressen hoofdlocaties
Bureau Jeugdzorg bij u in de buurt

Stichting Ambulante FIOM 

Hulp bij ongewenste kinderloosheid, ouderschap, afstand en adoptie.  Bureau Fiom bij u in de buurt
Actuele informatie op de LAVAgenda.

WAN (Wegwijzer Adoptie Nazorg)

Voor advies en informatie over hulpverleningsmogelijkheden (na plaatsing) aan adoptieouders, geadopteerden en hulpverleners.

Horizon Jeugdzorg Biedt adoptiehulpverlening naast andere vormen van hulpverlening in Zuid-Holland

Freya

Patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek.

William Schrikker Stichting

Voor hulp aan adoptieouders met een gehandicapt kind.

 Juridische hulp

Vereniging van Personen- en Familierecht Advocaten
Nederlandse Orde van Advocaten De orde kan u informeren over wat u als cliënt van uw advocaat mag verwachten en over hoe u, als dat nodig blijkt, een klacht kunt indienen.
International Social Services Internationale dienstverlening aan personen /instellingen die te maken hebben met sociale of sociaal-juridische problemen in verband met (re)migratie.