Lezing Trauma en herstel

Door Corinne Verheule op 31 januari 2018 in Zeist.

Corinne is orthopedagoog en werkzaam bij Stichting Adoptievoorzieningen Nazorg en in haar eigen praktijk voor symbooldrama en traumaverwerking.

Laat je kind al langere tijd regelmatig heftig gedrag zien? En vraag je jezelf soms af hoe je hier het beste mee om kan gaan?

Veel kinderen hebben nare dingen meegemaakt voordat ze werden geadopteerd. Ze zijn bijvoorbeeld verwaarloosd, mishandeld, ondervoed of misbruikt. En dat vertaalt zich vaak in een trauma met als mogelijke uitingen: slaapproblemen, driftbuien, wisselende stemmingen en onbegrepen lichamelijke klachten. Het contact tussen ouders en kind is dan regelmatig ingewikkeld en het is moeizaam schakelen.

In deze lezing komt aan bod:

Wat is eigenlijk een trauma en hoe kan het ontstaan?

Welk effect kan vroeg-kinderlijk trauma hebben op de ontwikkeling van je kind?

Hoe kan je een eventueel trauma bij je kind herkennen: welk gedrag kan trauma gerelateerd zijn, wat zijn mogelijke signalen?

Wat zijn de mogelijkheden om je kind te helpen?

 

Locatie

Nieuwe Kerk– Wijkcentrum ‘t Lichtpunt, Boulevard 2A, Zeist

 

Programma

19.30 – 20.00 uur              Ontvangst

20.00 uur                           Welkomstwoord door de dagvoorzitter

20.05 uur                           Lezing

20.45 – 21.15 uur              Pauze

21.15 uur                           Vervolg lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen

22.15 uur                           Afsluiting

 

Entree                

Voor LAVA-leden: € 8,00 per persoon of € 12,00 per ouderpaar; voor andere belangstellenden: € 10,00 per persoon of € 15,00,- per ouderpaar. Er is koffie/thee verkrijgbaar voor € 1,- per kopje.

Aanmelden

Tot 24 januari 2017 via info@lava-ouders.nl en door het betreffende entreebedrag

over te maken op NL55 INGB 0000 7187 70 tnv LAVA te Rotterdam.

Bereikbaarheid

De kerk ligt aan de rotonde waar de Boulevard en de Verlengde Slotlaan samenkomen en vlakbij busstation Zeist. Er is een beperkte parkeergelegenheid op het terrein van de kerk. In de omliggende straten kan gratis geparkeerd worden.

 

De avond wordt georganiseerd door LAVA www.adoptie.org  https://nl-nl.facebook.com/lavaadoptieouders/