Rondetafelgesprek over RSJ rapport

Vandaag vindt in Den Haag het rondetafelgesprek plaats tussen Kamerleden enĀ  vertegenwoordigers uit het adoptieveld over het rapport van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Tijdens dit gesprek kunnen betrokkenen uit het adoptieveld kort reageren op de inhoud van het rapport. Namens de adoptieouders zal Cees van Dijen (Adoptie Ouders Overleg, AOO) in enkele minuten het standpunt van adoptie-ouders verwoorden. Andere deelnemers aan het gesprek zijn onder meer de vergunninghouders en geadopteerdenverenigingen SIG en UAI.

Hieronder de standpunten van LAVA over de verschillende punten uit het RSJ-rapport. Deze standpuntenlijst is in de afgelopen weken aan alle Kamerfracties aangeboden.

LAVA standpunten interlandelijke adoptie v13122016