Adoptie-ouders gezocht voor fotoproject

Kunstenaar Ton Sondag, zelf geadopteerd, werkt aan een fototentoonstelling over adoptie. Daarbij wil hij betrokkenen van alle kanten van de adoptiedriehoek in beeld brengen, met hun verhaal. Ton is vooral nog op zoek naar adoptie-ouders die mee willen werken aan zijn project. Hij zal hen fotograferen en hun verhaal optekenen. Ton is bereikbaar via ton@tonsondag.com

Tons eigen verhaal was te lezen in LAVA Contact 1 van 2016.

Voor meer informatie over de fototentoonstelling, zie ook www.tonsondag.com/adopte