LOGA themadag Traumabehandeling 12 maart 2016

Inleider Martijne Rensen
Geadopteerden hebben door afstand en adoptie vaak een trauma opgelopen!
Martijne RenseDe Amerikaanse psychotherapeute Nancy Verrier stelt dat iedere adoptie per definitie een zwaar trauma impliceert: ‘Ik ben er van overtuigd dat het ruw verbreken van de band tussen de geadopteerde en zijn biologische moeder een oerverwonding of narcistische wond veroorzaakt, die het wezen van de geadopteerde aantast en zich vaak uit in gevoelens van verlies, fundamenteel wantrouwen, angst en depressie, emotionele of gedragsproblemen en moeilijkheden in relaties met andere mensen. Hoe liefdevol een kind ook door de adoptiemoeder wordt opgevangen, er blijft het besef dat er ooit een echte moeder was die het kind heeft weggedaan.’

Martijne Rensen is directeur van CELEVT. Zij ziet ook dat veel geadopteerden getraumatiseerd zijn en vaak in hun jeugd de verkeerde diagnosen en behandelingen hebben gekregen. Ze wil deze groep meenemen in haar plannen voor traumabehandeling in “ STRAKX Trauma Centra”. ‘s Ochtends geeft ze haar kijk op traumatisering en de behandeling die zij voor ogen heeft.
CELEVT is een adviesbureau dat zich richt op inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van diagnostiek en traumabehandeling voor volwassenen met psychische problematiek als gevolg van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: langdurende en aanhoudende lichamelijke of geestelijke mishandeling, waaronder seksueel misbruik, (emotionele) mishandeling, verwaarlozing of pesten.
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering kan tot in de late volwassenheid leiden tot diverse psychische, gezondheids- en maatschappelijke problemen. De aard en ernst varieert met de leeftijd waarop de traumatisering begon, de relatie met de agressor, de duur en ernst van de traumatisering en de emotionele en sociale ondersteuning uit de omgeving. Onderzoek wijst uit dat Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering verband houdt met een scala aan psychische stoornissen in de volwassenheid. En dat deze relatie het sterkst is bij een combinatie van meerdere vormen van traumatisering.
Na de lunch gaan de aanwezige adoptieouders met elkaar in gesprek over de dingen die hen bezig houden. Er is dan ook een tafel voor de broers en zussen van geadopteerden met problemen.
De themadag wordt gehouden in
de Herberg van Paulus,
Stationsweg 16,
3743 EN Baarn.
Vanaf 9.30 uur is de Herberg open.
De opening van de themadag is om 10.00 uur en we sluiten om 15.15 uur af met LOGA café.
Deelname kosten (incl. lunch en consumpties) ter plekke contant te voldoen:
Leden 15 € p.p., ouderpaar 25 €.
Niet leden 20 € p.p., ouderpaar 35 €.
U kunt zich aanmelden bij Lyda Groot.
– Per post: Lyda Groot, De Hild 25, 3471 EV Kamerik
– Per e-mail: lyda.groot@hotmail.com
– of telefonisch: 0348-401917
Programma voorjaarsbijeenkomst 12 maart 2016
Vanaf 09.30 uur Inschrijving, koffie/thee
10.00 – 10.15 uur Opening en inleiding door de dagvoorzitter
10.15 – 11.15 uur Het thema Traumabehandeling met Martijne Rensen
11.15 – 11.30 uur Koffie/thee pauze
11.30 – 12.30 uur Vervolg Traumabehandeling
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 15.15 uur In gesprek met elkaar over de dingen die ons bezighouden
15.15 uur Afsluiting, daarna LOGA café

Routebeschrijving
De Herberg van Paulus, Stationsweg 16 achter de Pauluskerk in het centrum van Baarn
Met het openbaar vervoer
Vanaf station Baarn via de stationsweg richting centrum is het 10 minuten lopen. Let op bij een bocht naar rechts gaat de weg over in de Javalaan (doorgaand verkeer) de stationsweg gaat echter links af. Deze volgen eerst rechts af en daarna links af, iets verderop bevindt zich aan de linkerkant de Herberg van Paulus.
Met de Auto
vanaf alle richtingen via A1 Amsterdam- Amersfoort
Neem afslag 11-Eembrugge richting Baarn – Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Bisschopsweg –
Neem op de volgende rotonde de 2e afslag naar Eemweg – Weg vervolgen naar Eemstraat-
Sla linksaf naar de Bosstraat – Neem de 1e afslag rechts, de Stationsweg
In de directe omgeving kunt u gratis parkeren, onbeperkt parkeren kunt u tegenover en achter het gemeentehuis, Stationsweg 18.
Verder zijn er plaatsen waar u met een parkeerschijf twee uur kunt parkeren.