Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

ALV

Hierbij nodigen wij de LAVA-leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op dinsdag 26 mei van 19.00 – 20.30 uur in De Dissel, Disselplein 2, 3829 MD Hooglanderveen (Gem. Amersfoort).

Indien u de ALV wilt bijwonen, verzoeken wij u dit aan ons door te geven via info@lava-ouders.nl – onder vermelding van uw naam en het e-mailadres waarop u de vergaderstukken wilt ontvangen.

Het bestuur

AGENDA1. Opening door Anja Toledo, voorzitter

2. Vaststellen van de agenda

3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 13 mei 2014

4. Vaststellen financieel jaarverslag (na verslaglegging kascommissie)

5. LAVA/BZA – stand van zaken, waaronder noodzaak tot verhoging van de
contributie

6. Vaststellen hoogte contributie 2016

7. Bestuurssamenstelling

8. Rondvraag

9. Sluiting

Zie voor de route per auto op www.dedissel.com De Dissel is per
openbaar vervoer te bereiken (vanaf station Vathorst Amersfoort 13
minuten lopen). Zie voor tijden en route www.9292ov.nl