Kascommissie gezocht

kascommissie gezocht

Het is gebruikelijk en wenselijk dat jaarlijks de boekhouding van de vereniging gecontroleerd word. Wij zouden deze controle graag vanuit de eigen geledingen van de vereniging organiseren.

Graag komen wij in contact met LAVA-leden die op een nader af te spreken moment en plaats met de penningmeester de financiële handel en wandel van de vereniging door kunnen lopen en op de ledenvergadering daarover verslag kunnen doen.

Tijdens de Ledenvergadering op 26 mei aanstaande zal de kascommissie worden benoemd en zal vervolgens worden gevraagd om een oordeel te geven over de jaarrekening 2015 en straks ook 2016. In een schriftelijk verslag van de commissie staat vermeld op welke wijze de controle is uitgevoerd en wat de bevindingen zijn.

Kandidaten kunnen zich opgeven voor deze taak via info@lava-ouders.nl

Het bestuur