ONTWIKKELEN BEGINT MET BEWEGEN

Op 19 juni 2018 om 20:00 uur geeft kindertherapeute Carla van Wensen een interactieve lezing over lichaamsgerichte therapieën.

Wist je dat niet begrepen – of niet gewenst gedrag, leerproblemen, (motorische) ontwikkelingsachterstand, pijnklachten en angsten op de loer liggen wanneer het kinderlijf en -brein elkaar niet begrijpen?

Om jezelf veilig te voelen, te kunnen focussen, je te verbinden met de wereld om je heen en tot handelen te komen is het van belang dat je lichaam weet dat het een voor heeft en achter, een boven en beneden en een links en een rechts. Pas dan kun je tot volledige ontwikkeling komen en jezelf ontplooien. Stress, (geboorte)trauma, ziekte of afgestaan zijn kan dit ontwikkelingsproces verstoren met negatieve gevolgen voor het denken-voelen en doen van het kind.

Tijdens deze interactieve lezing ontdek je hoe de bewegingsontwikkeling plaatsvindt, hoe deze onlosmakelijk verbonden is met de breinontwikkeling en krijg je inzicht in niet begrepen of niet gewenst gedrag, ontwikkelingsachterstand en niet begrepen fysieke klachten.
De lezing is gebaseerd op ideeën uit de reflexintegratie volgens INPP, de Masgutova-methode, Movement based learning, fysio-manueeltherapie en de 25 jaar praktijk ervaring van Carla van Wensen. Deze avond zullen we vooral veel doen en zelf ervaren.

Carla van Wensen heeft een praktijk voor integrale kindertherapie. Naast het werken met kinderen in de praktijk heeft zij een aantal help-en doeboeken voor kinderen en jongeren geschreven. ww.carlavanwensen.nl

Locatie
Nieuwe Kerk– Wijkcentrum ‘t Lichtpunt, Boulevard 2A, Zeist

Programma
19.30 – 20.00 uur Ontvangst
20.00 uur Welkomstwoord door de dagvoorzitter
20.05 uur Lezing
20.45 – 21.00 uur Pauze
21.00 uur Vervolg lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen
21.45 uur Afsluiting

Entree
Voor LAVA-leden: € 8,00 per persoon of € 12,00 per ouderpaar; voor andere belangstellenden: € 10,00 per persoon of € 15,00,- per ouderpaar. Er is koffie/thee verkrijgbaar voor € 1,- per kopje.

Aanmelden
Tot 19 juni 2018 via info@lava-ouders.nl en door het betreffende entreebedrag over te maken op NL55 INGB 0000 7187 70 tnv LAVA te Rotterdam.

Bereikbaarheid
De kerk ligt aan de rotonde waar de Boulevard en de Verlengde Slotlaan samenkomen en vlakbij busstation Zeist. Er is een beperkte parkeergelegenheid op het terrein van de kerk. In de omliggende straten kan gratis geparkeerd worden.

De avond wordt georganiseerd door LAVA.
www.adoptie.org https://nl-nl.facebook.com/lavaadoptieouders/

Lezing Trauma en herstel

Door Corinne Verheule op 31 januari 2018 in Zeist.

Corinne is orthopedagoog en werkzaam bij Stichting Adoptievoorzieningen Nazorg en in haar eigen praktijk voor symbooldrama en traumaverwerking.

Laat je kind al langere tijd regelmatig heftig gedrag zien? En vraag je jezelf soms af hoe je hier het beste mee om kan gaan?

Veel kinderen hebben nare dingen meegemaakt voordat ze werden geadopteerd. Ze zijn bijvoorbeeld verwaarloosd, mishandeld, ondervoed of misbruikt. En dat vertaalt zich vaak in een trauma met als mogelijke uitingen: slaapproblemen, driftbuien, wisselende stemmingen en onbegrepen lichamelijke klachten. Het contact tussen ouders en kind is dan regelmatig ingewikkeld en het is moeizaam schakelen.

In deze lezing komt aan bod:

Wat is eigenlijk een trauma en hoe kan het ontstaan?

Welk effect kan vroeg-kinderlijk trauma hebben op de ontwikkeling van je kind?

Hoe kan je een eventueel trauma bij je kind herkennen: welk gedrag kan trauma gerelateerd zijn, wat zijn mogelijke signalen?

Wat zijn de mogelijkheden om je kind te helpen?

 

Locatie

Nieuwe Kerk– Wijkcentrum ‘t Lichtpunt, Boulevard 2A, Zeist

 

Programma

19.30 – 20.00 uur              Ontvangst

20.00 uur                           Welkomstwoord door de dagvoorzitter

20.05 uur                           Lezing

20.45 – 21.15 uur              Pauze

21.15 uur                           Vervolg lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen

22.15 uur                           Afsluiting

 

Entree                

Voor LAVA-leden: € 8,00 per persoon of € 12,00 per ouderpaar; voor andere belangstellenden: € 10,00 per persoon of € 15,00,- per ouderpaar. Er is koffie/thee verkrijgbaar voor € 1,- per kopje.

Aanmelden

Tot 24 januari 2017 via info@lava-ouders.nl en door het betreffende entreebedrag

over te maken op NL55 INGB 0000 7187 70 tnv LAVA te Rotterdam.

Bereikbaarheid

De kerk ligt aan de rotonde waar de Boulevard en de Verlengde Slotlaan samenkomen en vlakbij busstation Zeist. Er is een beperkte parkeergelegenheid op het terrein van de kerk. In de omliggende straten kan gratis geparkeerd worden.

 

De avond wordt georganiseerd door LAVA www.adoptie.org  https://nl-nl.facebook.com/lavaadoptieouders/

Rondetafelgesprek over RSJ rapport

Vandaag vindt in Den Haag het rondetafelgesprek plaats tussen Kamerleden en  vertegenwoordigers uit het adoptieveld over het rapport van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Tijdens dit gesprek kunnen betrokkenen uit het adoptieveld kort reageren op de inhoud van het rapport. Namens de adoptieouders zal Cees van Dijen (Adoptie Ouders Overleg, AOO) in enkele minuten het standpunt van adoptie-ouders verwoorden. Andere deelnemers aan het gesprek zijn onder meer de vergunninghouders en geadopteerdenverenigingen SIG en UAI.

Hieronder de standpunten van LAVA over de verschillende punten uit het RSJ-rapport. Deze standpuntenlijst is in de afgelopen weken aan alle Kamerfracties aangeboden.

LAVA standpunten interlandelijke adoptie v13122016

Themadag LOGA familie-opstellingen

Op 11 maart organiseert LOGA, de landelijke oudervereniging gezinsproblematiek adoptie, een themadag met als onderwerp Familieopstellingen. ‘Familieopstellingen’ is een methode ontwikkelt door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Een opstelling is een ruimtelijke dynamische uitbeelding van het systeem. Met behulp van groepsleden die als plaatsvervangers van familieleden fungeren krijgen we inzicht in verborgen dynamieken. Aan de opgestelde vervangers openbaren zich dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen als die van de oorspronkelijke familieleden.

De themadag wordt gehouden op 11 maart in de Herberg van Paulus, Stationsweg 16, Baarn.

Deelname kosten (incl. lunch en consumpties): Leden (LOGA en LAVA) 15 € p.p., ouderpaar 25 €. Niet leden 20 € p.p., ouderpaar 35 €.Ter plekke contant te voldoen.

Aanmelding bij Lyda Groot: 0348-401917

Voor programma en verdere informatie zie: themadag Loga familieopstellingen.

 

 

 

Nog enkele plaatsen vrij voor cursus goede start

Voor de cursussen ‘Goede start’ van de Stichting Adoptievoorzieningen die beginnen op 21 februari in Houten en op 21 maart in Zwolle zijn nog enkele plaatsen vrij. In de cursussen is veel aandacht voor wennen en hechten en nog veel meer onderwerpen die spelen in de eerste tijd na aankomst van uw kind.

Meer informatie en aanmelden

 

—————————————————————–